Als de gangbare communicatie stagneert of niet mogelijk (meer) is, biedt muziek een weg naar hernieuwd contact. 

Die weg gebruikt ViaMuziek Oost om kinderen en volwassenen met sociaal emotionele problematiek, mensen binnen een verpleeghuis of met een verstandelijke beperking (weer) in interactie te krijgen. Middels muziek samen spelen, leren, beleven en genieten. 

 

ViaMuziek Oost, dat ben ik, Monique Engels. Uitgangspunt bij mijn werk is: wat zijn de mogelijkheden van de cliënt? En hoe zetten we dat optimaal in?

 

Ik werk  nauw samen met ouders, opvoeders en begeleiders. Daarbij is het, onderbouwd, zelf ervaren hoe dingen werken een belangrijke strategie. En als iets niet lukt, kun je daar weer ervaring uit putten.

Communicatie. Daar draait het hele leven om: in interactie zijn met elkaar. Muziek is een bijzondere manier van communiceren.

{Dit is ViaMuziek Oost}

OVER MONIQUE

 
ViaMuziek_logo_muziekacitiviteiten_super

"het belangrijkste van muziek

staat niet in de noten” 

{Gustav Mahler}

Via Muziek Oost gebruikt muziek als een therapeutisch instrument.  Muziektherapie kan heel divers

ingezet worden. 

MUZIEKTHERAPIE

{ViaMuziek Oost}

ViaMuziek Oost richt zich vooral op kinderen met gedrags-problematiek, ontwikkelings-achterstand, affectregulatieproblematiek, autisme (ASS), een aandachtsstoornis, ontwikkelings-stoornis; maar ook op gezins-problematiek en emotionele problematiek.

 

Bij kinderen met psychiatrische en/of psychosociale problematiek oefent ViaMuziek Oost allerlei vaardigheden. Denk bijvoorbeeld aan het herkennen en woorden geven aan eigen emoties of aan sociale vaardigheden als samen spelen. Hierbij worden de ouders intensief betrokken. Zij kunnen de opgedane inzichten en tips meteen toepassen. Zo worden zowel kind als ouders geholpen.

 

Mensen met een verstandelijke beperking kunnen vaak niet aangeven ‘wat er aan schort’.

Muziektherapie helpt hier om een diagnose duidelijk te krijgen. Daarnaast kan het ingezet worden om een behandeling in te zetten. 

 

Daarnaast ligt de focus op  kinderen/volwassenen met een Ernstig Meervoudige Beperking en zeker ook dementerende ouderen, die baat hebben bij deze therapie. 

 
 

ACTIVITEITEN

{Supervisie}

Als muziektherapeut heb ik gemerkt hoe ik via persoonlijke supervisie trajecten meer (in)zicht kreeg op mijn overtuigingen, gedragingen, niet kloppende gedachten, mijn kwaliteiten en valkuilen. Door werkervaringen in te brengen tijdens de supervisies en deze samen met mijn supervisor uit te werken, na te mogen denken en tijd te hebben, heb ik alternatieven kunnen ontwikkelen; alternatieven om vraagstukken als professional, vanuit andere invalshoeken en posities te kunnen bekijken. Het heeft me niet alleen als muziektherapeut veel opgeleverd, maar ook persoonlijk. Inmiddels ben ik zelf een geregistreerd supervisor en vind ik het geweldig om supervisie te kunnen bieden aan professionals werkzaam binnen zorg, welzijn en onderwijs.

Fotografie_ www.rubianca.com

{Docentschap}

Naast mijn werk als therapeut werk ik als docent en supervisor bij het ArtEZ conservatorium, opleiding Muziektherapie. Met mijn 30 jaar ervaring bied ik de opleiding een schat aan kennis van de dagelijkse praktijk.

{Concerten voor 0uderen}

Voor dementerende ouderen biedt ViaMuziek Oost toegepaste concerten met een programma op maat voor bijvoorbeeld een groep in een huiskamer maar ook voor individuen aan bed. Zo’n intieme 
uitvoering met inzet van veelal bekend repertoire biedt de dementerende ouderen vaak een gevoel van herkenning en nodigt uit tot interactie.

 

{Concerten voor verstandelijk beperkten}

ViaMuziek Oost verzorgt ook toegepaste concerten voor mensen met een verstandelijke beperking, in groepsverband en individueel. Mensen die in zichzelf gekeerd zijn, laten zich tijdens een concert met veel variaties op een thema of ritme, graag verleiden tot contact maken. Het live ervaren van de klanken en trillingen van diverse instrumenten vormen een onweerstaanbare prikkel. 

SAMENWERKING

ViaMuziek Oost werkt nauw samen met de gespecialiseerde hulpverleners van instanties als: Max Ernst GGZ (voorheen GGZON), BrumBrum, De Twentse Zorgcentra, LIVIO, TMZ en Netwerk Palliatieve Zorg Midden- en Noordwest Twente. 

 

OPLEIDINGEN

Ik heb de opleiding gevolgd tot muziektherapeute en ben lid van de NVvMT en FVB.  Ook heb ik de opleiding tot supervisor gevolgd en ben ik lid van de LVSC. Voor beide beroepen ben ik geregistreerd: als muziektherapeut en supervisor bij de SRVB (nr. 102428) en als supervisor bij de LVCS (nr. S 13377). Daarnaast heb ik een studie gevolgd om mij te specialiseren in affectregulatieproblematiek en ben ik Neurologisch Muziektherapeut.


ViaMuziek Oost is aangesloten bij VVTTwente en is een AVAR gecertificeerde praktijk.

 

ALGEMEEN

Andoorn 43,

7577 AX, Oldenzaal

 

WERKRUIMTE

Zandbreeweg 10, 

7577 BZ, Oldenzaal

 

MOBIEL

06 224 18 490

MAIL

m.engels@viamuziek.com

Privacy Policy

Klik hier voor het PDF bestand.

Bericht ontvangen!

 

{Docentschap}

Naast haar werk als therapeut bij ViaMuziek Oost werkt Monique als docent bij het ArtEZ conservatorium, opleiding Muziektherapie. Met haar 30 jaar ervaring biedt zij de opleiding een schat aan kennis van de dagelijkse praktijk.

{Concerten voor 0uderen}

Voor dementerende ouderen biedt ViaMuziek Oost toegepaste concerten met een programma op maat voor bijvoorbeeld een groep in een huiskamer maar ook voor individuen aan bed. Zo’n intieme uitvoering met inzet van veelal bekend repertoire biedt de dementerende ouderen vaak een gevoel van herkenning en nodigt uit tot interactie.

{Concerten voor verstandelijk beperkten}

ViaMuziek Oost verzorgt ook toegepaste concerten voor mensen met een verstandelijke beperking, in groepsverband en individueel. Mensen die in zichzelf gekeerd zijn, laten zich tijdens een concert met veel variaties op een thema of ritme, graag verleiden tot contact maken. Het live ervaren van de klanken en trillingen van diverse instrumenten vormen een onweerstaanbare prikkel. 

{Uitvaarten}

Muziek past ook bij minder feestelijk gelegenheden zoals een uitvaart. Met een accordeon of een harp kun je van veel liederen een intimistische variant maken die geënt is op de overledene. Een mooi, laatste eerbetoon voor de overledene en een troostrijke ervaring voor de nabestaanden en andere aanwezigen bij de uitvaart.